BVScios

Image Header

Nieuws: Woensdag 27 mei 2015: Algemene Ledenvergadering (ALV) van 16.00 uur tot 19.00 uur.

Woensdag, 29 April 2015

Woensdag 27 mei 2015: Algemene Ledenvergadering (ALV), inclusief buffetdiner van 16.00 uur tot 19.00 uur.

Locatie: Koninklijke Metaalunie
Einsteinbaan 1
3439 NJ  Nieuwegein

 

De uitnodiging en agenda volgen later.

 

Alle BVS leden zijn van harte welkom, i.v.m. diner en consumpties zal te zijner tijd aanmelding vooraf worden verzocht.

Per bedrijf is het toegestaan dat er meerdere deelnemers de bijeenkomsten bezoeken, bij stemming in de ALV is er uiteraard één stem per bedrijf.

 

Wilt u vooruitlopend op de definitieve uitnodiging deze datum alvast in uw agenda reserveren?