BVScios

Image Header

Nieuws: EBI-PI en POPI geannuleerd

Vrijdag, 18 September 2020

Data 2020:

De geplande PO/PI-bijeenkomst van 22/9 is door corona geannuleerd! Helaas zullen we voor 2020 geen POPI-bijeenkomsten meer organiseren. In het voorjaar van 2021 zullen we weer starten met de POPI-bijeenkomsten (digitaal of fysiek). Data voor 2021 volgen. 

EBI/PI: Alle fysieke bijeenkomsten (1/4, 17/6, 22/9 en 7/10) voor 2020 zijn geannuleerd. Op 7/10 hebben we een EBI/PI bijeenkomst middels een webinar georganiseerd. Data voor 2021 volgen. 

 

Bestuursvergaderingen (12.00 tot 14.00 uur):

vrijdag 31 januari 2020

dinsdag 24 maart 2020 (online)

dinsdag 12 mei 2020 (online)

dinsdag 22 september 2020 (online)

dinsdag 10 november 2020 (online)

 

Algemene Ledenvergadering:

De Algemene Ledenvergadering zal dit jaar door COVID-19 noodgedwongen op een andere manier georganiseerd moeten worden. Het bestuur van BVS is voornemens om een digitaal lezingenprogramma via een webinar in combinatie met de ALV te organiseren. Dit zal plaatsvinden op 10 november van 14:00 tot 17:00 uur. Reserveer deze datum alvast in uw agenda. Een uitnodiging wordt begin oktober naar de leden verstuurd.