BVScios

Image Header

Nieuws: NPR 3378 ‘Praktijkrichtlijn Gasinstallaties’ is gepubliceerd

Dinsdag, 03 November 2020

Deel 1 van de bekende serie NPR 3378 ‘Praktijkrichtlijn Gasinstallaties’ is gepubliceerd. Deze NPR is van belang voor installateurs, ontwerpers en inspecteurs van verbrandingstoestellen en rookgasafvoersystemen. NPR 3378 ‘Praktijkrichtlijn gasinstallaties’ geeft praktische toelichting op de voor gasleidingen in gebouwen van belang zijnde normen en eisen in de Bouwregelgeving. De titel van deel 1 is ‘Praktijkrichtlijn gasinstallaties - Sectie gasleidingen - Deel 1: Bepaling van de gasdichtheid van de gasinstallatie - Leidraad bij NEN 1078 en NEN 8078’. NPR 3378-2 komt hierbij te vervallen.

Lees meer: Installatietechniek