BVScios

Image Header

Nieuws: Oliestook mbt SCIOS bedrijven SCOPE 2,3,5

Woensdag, 24 Maart 2021

InfoMil Actueel 329: Afgewerkte olie niet zomaar verbranden in oliekachels

Tegenwoordig zijn er oliekachels op de markt waarin technisch gezien afgewerkte olie kan worden gebruikt als brandstof. Voor het verbranden van afgewerkte olie is een vergunning nodig en gelden strenge eisen voor emissies en monitoring. Daarom is het verbranden van afgewerkte olie economisch onaantrekkelijk.

 

Vraag: Is het toegestaan afgewerkte olie te verbranden?

Antwoord: Het LAP (Landelijk Afvalbeheer Plan) is op 2 maart 2021 aangepast. Voor het verbranden van afgewerkte olie heeft dit consequenties. Afgewerkte olie die geen halogenen bevat, moet tot basisolie worden opgewerkt worden. Verbranding van deze afgewerkte olie is niet toegestaan.

Verbranding van PCB-houdende afgewerkte olie mag alleen als alle PCB’s worden vernietigd. Andere afgewerkte olie die halogenen bevat en die niet tot basisolie kan worden opgewekt, mag worden verbrand.

Voor het verbranding van afgewerkte olie is een vergunning nodig. De verbranding valt onder de eisen van hoofdstuk 5.1.2 van het Activiteitenbesluit milieubeheer. Oliekachels en andere kleine stookinstallaties kunnen niet voldoen aan deze eisen. Verbranden van afgewerkte olie in oliekachels en andere kleine stookinstallaties is daarom niet toegestaan.