BVScios

Image Header

Nieuws: NEN3028 en combinatie ketels warmtepompen

Maandag, 29 Maart 2021

Vraag: 

Bij een school hebben we een praktijklokaal met ketels en warmtepompen ( f-gas of ammoniak ). Het opgestelde vermogen van de ketels is 377kW. (NB: warmte afgifte in een groot buffervat op een andere etage).

Is dit Scios plichtig??

Mag je deze ruimte dan keuren onder de NEN3028 sectie 2?? Of is een combinatie van ketels en warmtepompen niet toegestaan?

Antwoord:
Een gezamenlijk opgestelde belasting van > 130 kW op bovenwaarde in een ruimte maakt dat er sprake is van een stookruimte en is dus de NEN 3028 van toepassing. Ik begrijp niet helemaal waarom je sectie 2 aanduidt, want die is voor industriële installaties en dat is hier m.i. niet het geval.

En gezamenlijke belasting op ondergrenswaarde van gasgestookte toestellen > 100 kW opgesteld in een stookruimte is inspectie plichtig volgens de beslisboom van Infomil, ongeacht de belasting per toestel m.u.v. toestellen < 20 kW. (https://www.infomil.nl/publish/pages/138063/beslisboom.jpg)

Het feit dat het een praktijklokaal betreft maakt m.i. niet uit, ook niet als de toestellen minder dan 500 uur per jaar in bedrijf zijn.