BVScios

Image Header

Nieuws: Europese norm gesloten gastoestellen herzien

Dinsdag, 12 April 2022


De Europese norm NEN-EN 613:2022-en voor gesloten gastoestellen type B11, C11, C31 en C91 is herzien.

Deze norm is op 1 februari jl. gepubliceerd en vervangt de vorige versie uit 2000. De NEN-EN 613:2022-en is geharmoniseerd onder de Verordening Gastoestellen (EU 2016/426). Op grond van deze verordening dienen de genoemde gastoestellen van een CE-markering te worden voorzien. Wanneer het gastoestel volgens deze norm is ontworpen en geproduceerd, dan wordt ervanuit gegaan dat het product op de punten  die door de norm bestreken worden voldoet aan de essentiële eisen zoals opgesomd in bijlage I van de Verordening.

Zie verder: https://www.nen.nl/nen-en-613-2022-en-291136