1 2 Next BVScios - Nieuws

BVScios

Image Header

Nieuws

Kennissessie PV-systemen

Ook in de duurzame energiesector volgen de ontwikkelingen elkaar snel op. Innovatie, digitalisering en wereldwijde trends op het gebied van PV/solar-systemen spelen daarbij een belangrijke rol. Maar waar liggen de kansen voor de energietransitie? Wat is de stand de techniek, welke normen gelden, hoe integreren we zonnesystemen technisch in de huidige (industriële) omgevingen van warmte, stoom, koeling en elektriciteit en Lees Verder

NEN3028 en combinatie ketels warmtepompen

Vraag: Bij een school hebben we een praktijklokaal met ketels en warmtepompen ( f-gas of ammoniak ). Het opgestelde vermogen van de ketels is 377kW. (NB: warmte afgifte in een groot buffervat op een andere etage).Is dit Scios plichtig??Mag je deze ruimte dan keuren onder de NEN3028 sectie 2?? Of is een combinatie van ketels en warmtepompen niet toegestaan?Antwoord:Een gezamenlijk opgestelde Lees Verder

Oliestook mbt SCIOS bedrijven SCOPE 2,3,5

InfoMil Actueel 329: Afgewerkte olie niet zomaar verbranden in oliekachels Tegenwoordig zijn er oliekachels op de markt waarin technisch gezien afgewerkte olie kan worden gebruikt als brandstof. Voor het verbranden van afgewerkte olie is een vergunning nodig en gelden strenge eisen voor emissies en monitoring. Daarom is het verbranden van afgewerkte olie economisch onaantrekkelijk.   Vraag: Is Lees Verder

Inspectieland.nl bijt in het stof met uitingen over keurmerken

De Bredase eigenaar van de websites Inspectieland.nl en 123inspecties.nl moet alle uitingen op de websites verwijderen waarmee wordt gesuggereerd dat het over certificeringen beschikt die onder de naam van SCIOS worden uitgereikt aan installatiebedrijven. De stichting SCIOS had dat geëist omdat zij vindt dat het Bredase bedrijf zich schuldig maakt aan misleiding en inbreuk pleegt op het merkenrecht.Bron: PZC - Lees Verder

Bijeenkomsten 2021

Wat Datum Tijd Extra Best.vergadering dinsdag 16 februari 2021 13:00-15:00 Lees Verder

Verdunningsfactor afkeur of niet?

De vraag:De verdunningsfactor is een hot-item. Bestaande installatie wordt het (vaak) gedoogd als de verdunningsfactor niet voldoet. Is bij een nieuwe installatie in een bestaand ketelhuis (dus vervangen van ketels)het niet voldoen van de verdunnningsfactor een afkeur of moet je dit ook zien als opmerking? Immers het toestellen) functioneren er niet slechter door…. En dan nog een vraag: wanneer de Lees Verder

NPR 3378 ‘Praktijkrichtlijn Gasinstallaties’ is gepubliceerd

Deel 1 van de bekende serie NPR 3378 ‘Praktijkrichtlijn Gasinstallaties’ is gepubliceerd. Deze NPR is van belang voor installateurs, ontwerpers en inspecteurs van verbrandingstoestellen en rookgasafvoersystemen. NPR 3378 ‘Praktijkrichtlijn gasinstallaties’ geeft praktische toelichting op de voor gasleidingen in gebouwen van belang zijnde normen en eisen in de Bouwregelgeving. De titel van deel 1 is ‘Praktijkrichtlijn gasinstallaties - Sectie gasleidingen - Lees Verder

Norm rookgasafvoer

De norm voor gebouwgebonden rookgasafvoersystemen, NEN 2757-2, is voor commentaar gepubliceerd. De norm wordt aangewezen door het Bouwbesluit 2012. Tot 5 januari 2021 hebben belanghebbenden de mogelijkheid commentaar in te dienen. NEN 2757-2 betreft bepalingsmethoden voor de geschiktheid van systemen voor de afvoer van rookgas van gebouwgebonden installaties met een belasting van 130 kW tot en met 2 500 kW Lees Verder

Protocol werken op locatie

Dit protocol biedt duidelijkheid aan bedrijven, bewoners, opdrachtgevers, klanten, en alle werkenden over veilig werken tijdens de coronacrisis. Ook aan bod komt de manier waarop werkzaamheden bij mensen thuis veilig doorgang kunnen vinden. Het protocol is door Bouwend Nederland en Techniek Nederland aan het ministerie van BZK aangeboden en in het overleg met de Ministers van BZK en I&W met Lees Verder

Harms1_f40675.jpg

Interview Rob Harms (DGA Monarch): “Ik blijf liever niet aan het pluche plakken”

Rob Harms (DGA Monarch): “Ik blijf liever niet aan het pluche plakken”  Rob Harms heeft onlangs Oscar Moers opgevolgd als voorzitter (a.i.) van de branchevereniging SCIOS-bedrijven. Harms Lees Verder