1 2 3 4 Next BVScios - Nieuws

BVScios

Image Header

Nieuws

Bijeenkomsten 2022

Wat Datum Tijd Locatie Extra Best.vergadering 15-2-2022 13:00-15:00 Metaalunie Nieuwegein   Kennissessie 4-2-2022 Lees Verder

Kennissessie Scope 12

Regelmatig krijgen we op het secretariaat van BVS vragen binnen over PV-systemen (zonnepanelen). Waar moet een PV systeem aan voldoen, wat zijn de risico’s en hoe borg je technisch dat een PV-systeem veilig is en blijft! Een veiligheidsinspectie vooraf, bij oplevering en tijdens gebruik volgens SCIOS Scope 12 is daar een goede mogelijkheid toe. Bovendien wordt een Scope 12-inspectie bij Lees Verder

Europese norm gesloten gastoestellen herzien

De Europese norm NEN-EN 613:2022-en voor gesloten gastoestellen type B11, C11, C31 en C91 is herzien. Deze norm is op 1 februari jl. gepubliceerd en vervangt de vorige versie uit 2000. De NEN-EN 613:2022-en is geharmoniseerd onder de Verordening Gastoestellen (EU 2016/426). Op grond van deze verordening dienen de genoemde gastoestellen van een CE-markering te worden voorzien. Lees Verder

Kennissessie Scope 10 (4-2-2022)

Voor het aanvragen van een brandverzekering is het in veel gevallen noodzakelijk om een Scope 10 Inspectie uit te laten voeren. In de NEN 3140 of de NEN 1010 normen wordt omschreven dat bedrijven regelmatig hun elektrotechnische installatie aan een inspectie conform de normen dienen te onderwerpen. Helaas blijkt dat dit onvoldoende uitkomst biedt tegen brandgevaar. Daarom is o.a. de Lees Verder

Aangepast Vakmanschap CO examen voor SCIOS scope 1 inspecteurs en monteurs

Aangepast Vakmanschap CO examen voor SCIOS scope 1 inspecteurs en monteurs Techniek Nederland en SCIOS hebben met VakmanschapCO afspraken gemaakt over een aangepast examenprogramma Vakmanschap CO voor SCIOS Scope 1 inspecteurs en monteurs. Het aangepaste examenprogramma is vanaf vandaag gepubliceerd op de webpagina van Vakmanschap CO.  Diverse installatiebedrijven die SCIOS-werkzaamheden (zoals inbedrijfsstellingen) aan cv-ketels uitvoeren en cv-ketels onder Lees Verder

BVS Kennissessie Ringtest Zwavel NOx

Zwavel (S) en Stikstofoxiden (NOx) kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid en leefomgeving. Daarom is het van belang dat deze stoffen bij inspecties of aan onderhoud aan ketels en branders wordt gemeten. Maar hoe kan je deze stoffen meten en wat is een ringtest in dit kader? In de BVS Kennissessie Ringtest Zwavel-NOx wordt ingegaan op de noodzaak van Lees Verder

Aanpassing ALV 30-11-2021

Het zal u zeker niet ontgaan zijn. Maar gezien de situatie omtrent Covid-19 hebben we als BVS in overleg met de vergaderlocatie voor de ALV en het gastbedrijf voor de Hystock-rondleiding op 30-11-2021 helaas moeten besluiten om het programma drastisch aan te passen. Om niet af te moeten reizen naar Veendam om het vergaderen alleen, hebben we besloten om de Lees Verder

IMG_4280_3ce95c.JPG

Verkrijgbaarheid grondstoffen blijft voor veel bedrijven probleem en personeelstekort steeds sterker voelbaar

Heel Nederland herstelt van de gevolgen van het coronavirus, zo ook de mkb-maakindustrie. In het eerste kwartaal van dit jaar herstelde de binnenlandse orderpositie. In het tweede kwartaal volgde, zij Lees Verder

hystock_52106f.png

ALV BVS en bezoek aan Hystock

In 2020 moesten we elkaar vanwege corona helaas vaak treffen via de digitale weg. En hoewel het digitaal ontmoeten en vergaderen voordelen biedt, waaronder minder reistijd, missen we met elkander Lees Verder

isolatie_2cd5cd.jpg

Energiebesparing en isolatie

De Europese Unie heeft zichzelf twee ambitieuze doelen gesteld:De uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met minimaal 55% te verminderenIn 2050 klimaatneutraal te zijn (CO2-neutraalHet CO2-arm maken van de industrie in Lees Verder