BVScios

Image Header

Over de BVS

De Branchevereniging SCIOS-bedrijven is opgericht in 2002 en bestaat dus al bijna 20 jaar. Bij de viering van het 10-jarig jubileum is ook stilgestaan bij de stadia die de vereniging heeft doorlopen, van pionieren tot een vereniging die wezenlijk de belangen van SCIOS en de aangesloten bedrijven behartigt.

De vereniging heeft ten doel het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de bij haar aangesloten leden/bedrijven, mede in het kader van de certificatiesystemen van de Stichting SCIOS. Leden van de vereniging zijn bedrijven (in de vorm van eenmanszaak, vennootschap onder firma, commanditaire vennootschap of een rechtspersoon) die werkzaam zijn op die gebieden strikt vallend binnen het werkterrein dat wordt bestreken door de SCIOS-Certificatieregeling. Leden dienen zich te allen tijde volledig te conformeren aan de voornoemde erkenningsregeling. In geval van niet-toelating door het bestuur kan de Algemene Ledenvergadering alsnog tot toelating besluiten.

Download de statuten van de BVS>>.

Download het huishoudellijk reglement van de BVS>>.

-

Lid worden? Download het aanmeldingformulier>>

Zien waar onze leden gevestigd zijn? Klik hier


Klik hier voor onze privacyverklaring