BVScios

Image Header

Nieuws: Aangepaste grenzen grootte van ondernemingen

Woensdag, 06 December 2023
In EU-verband zijn de grenzen aangepast waaronder een onderneming als micro, klein, middelgroot of groot wordt aangemerkt. Die grenzen bepalen onder andere welke cijfers moeten worden gepubliceerd bij de Kamer van Koophandel, of er een verplichte accountantscontrole op de jaarrekening moet worden toegepast, en of een bedrijf moet voldoen aan de CSRD (duurzaamheidsrapportage).

De huidige en bijgestelde drempels (voor 25% inflatie sinds 2016 en afgerond naar boven) worden:
Door het optrekken van deze bedragen vallen minder bedrijven in de hoogste categorieën. De grenzen voor het aantal medewerkers veranderen niet (resp. zijn deze 10, 50 en 250).

De nieuwe grenzen gelden vanaf het boekjaar 2024. Individuele EU-lidstaten kunnen dit ook van toepassing verklaren op het nu nog lopende boekjaar 2023. Of Nederland dit gaat doen was bij het schrijven van deze tekst nog niet bekend. Neem vooral contact op met uw accountant als u op de grens van Klein naar Middelgroot zit.