BVScios

Image Header

Nieuws: Bijeenkomst E-inspectiebedrijven 2-2-2023

Vrijdag, 23 December 2022

De veiligheidsrisico’s bij elektrotechnische installaties, waaronder ook PV-systemen worden steeds groter. Inspecties van deze installaties daarom steeds belangrijker. Naast de wetgever stellen ook verzekeraars nieuwe en zwaardere eisen aan de inspectie van elektrische installaties. Branchevereniging SCIOS-bedrijven (BVS) ervaart bij haar leden maar ook vanuit de markt dat er steeds meer behoefte bestaat aan een mogelijkheid om vraagstukken in de inspectiemarkt bespreekbaar te maken en onderling kennis uit te wisselen. Bovendien is er een toenemende vraag naar meer eenduidigheid hoe SCIOS-inspecties uitgevoerd moeten worden.

BVS organiseert daarom op donderdag 2 februari 2023 een startbijeenkomst voor alle inspectiebedrijven op het gebied van E en PV. De bedoeling is om een aanzet te geven tot periodieke ontmoetingen met vakbroeders om vraagstukken en onduidelijkheden vanuit de E-inspecties te identificeren en bespreekbaar te maken, onderling kennis te delen en meer eenduidigheid te krijgen hoe inspecties uitgevoerd moeten worden. Gedacht kan worden aan het bespreken van specifieke casussen, opleveringsinspecties en periodieke inspecties van elektrische installaties op het gebied van (brand), ATEX, thermografie en PV-installaties.

De bijeenkomst zal op 2 februari van 9:30 en 14:00 uur (inclusief lunch) plaatsvinden bij Koninklijke Metaalunie in Nieuwegein. Deelname is gratis.

Aanmelden kan via: Aanmeldformulier