BVScios

Image Header

Nieuws: Verdunningsfactor afkeur of niet?

Donderdag, 17 December 2020

De vraag:
De verdunningsfactor is een hot-item. Bestaande installatie wordt het (vaak) gedoogd als de verdunningsfactor niet voldoet. Is bij een nieuwe installatie in een bestaand ketelhuis (dus vervangen van ketels)het niet voldoen van de verdunnningsfactor een afkeur of moet je dit ook zien als opmerking? Immers het toestellen) functioneren er niet slechter door…. En dan nog een vraag: wanneer de gasdruk te ver zakt, maar dan ook echt ver denk aan 11 mBar (meerdere toestellen in bedrijf zelfs naar de 3,6 mbar) is dat een reden tot afkeur. Het toestel (Quinta Pro 115 ) valt niet op storing maar functioneert na behoren, uiteraard haalt hij zij  capaciteit niet…

Het antwoord:
Het niet voldoen aan de eisen t.a.v. de verdunningsfactor is bijna altijd een opmerking (niet belemmerd voor het afgeven van de verklaring). Je moet hier wel met deskundigheid een oordeel over geven. Als het toestel standaard een relatief hoog CO percentage produceert en de verdunningsfactor is echt slecht, brengt dat wel de gezondheid van de gebouwgebruiker in gevaar. In zo’n geval is afkeur te rechtvaardigen. Het zelfde geldt eigenlijk bij onvoldoende voordruk. Als het toestel hierdoor slecht gaat branden en CO gaat produceren is afkeur zeker te overwegen. Dit staat natuurlijk los van aanspraak op garantie. Als het toestel een te lage voordruk heeft en hierdoor aantoonbaar interne schade oploopt zal de fabrikant een verzoek tot garant zeker afwijzen.

In NEN 2757:2019 staat in 8.1 :
"Verse lucht voor een verblijfsgebied of verblijfsruimte, beide bestemd voor het verblijven van mensen, moet van voldoende kwaliteit zijn. Aangenomen wordt dat de buitenlucht ter plaatse van een uitwendige scheidingsconstructie aan dit uitgangspunt voldoet bij inachtneming van de bepalingen voor situering van afvoeropeningen van een voorziening voor luchtverversing bestemd voor de afvoer van binnenlucht, en van een voorziening voor de afvoer van rookgas." Een stookruimte is geen verblijfsruimte. Voor andere ruimten is geen factor gegeven.