BVScios

Image Header

Nieuws: Aandachtspunten bij PV bekabeling

Vrijdag, 21 Mei 2021

Goede bekabeling bij PV/Solarsystemen is essentieel. Het voorkomt storingen. Maar nog belangrijker het voorkomt ook schade door oververhitting en brand. Hieronder een aantal suggesties als het gaat om de bekabeling.

Zorg dat PV-bekabeling:

·       zo is gekozen en geïnstalleerd dat schade aan de PV-bekabeling wordt voorkomen;

·       niet langs of over scherpe randen loopt;

·       over de gehele lengte goed wordt ondersteund;

·       er geen mechanische spanning op geleiders en aansluitingen wordt uitgeoefend;

·       de maximale buigradius volgens richtlijn fabrikant wordt gerespecteerd;

·       zo is gekozen en geïnstalleerd dat het risico van aardfouten en kortsluiting zo gering mogelijk is;

·       bovenstaande punt wordt bereikt door het gebruik van dubbel geïsoleerde PV-kabels en enige afstand tussen plus-en min kabel (10cm) te houden, dit om voortplanting van parallelle vlambogen tegen te gaan;

·       met bovenstaande in acht genomen dient plus-en min zo dicht mogelijk naast elkaar te worden gelegd ter voorkomen van een grote inductielus;

·       er rekening is gehouden met correctiefactoren voor naastliggende kabels (max. 20 kabels bij elkaar gebundeld);

·       kunststof verbindingsconnectoren behoren niet op de dakbedekking te liggen, maar tegen de draagframes te worden bevestigd;

·       PV-bekabeling dient zoveel mogelijk te worden opgebonden ook onder de zonnepanelen om mechanische belasting en beschadiging te voorkomen;

·       de vereffeningsgeleider loopt parallel aan de PV-bekabeling.

 

Met dank aan Chris Brandenburg van Brandenburg PV inspecties B.V.