BVScios

Image Header

Nieuws: Kennissessie SCIOS

Donderdag, 12 Augustus 2021

Regelmatig krijgen we als BVS (de branchevereniging van SCIOS Bedrijven) de vraag wat het verschil is tussen BVS en SCIOS. BVS heeft daarom de stichting SCIOS gevraagd om gezamenlijk een kennissessie SCIOS in te vullen.

SCIOS heeft aangegeven hier graag aan te willen meewerken. De kennissessie zal met name ingaan op de organisatie van de "Stichting SCIOS” en de rol die de BVS richting SCIOS heeft, zoals periodiek overleg en deelname in het bestuur en in het daarbij behorende College Van Deskundigen. Ook wordt uitgelegd hoe u als inspecteur de leden van het College van Deskundigen kan benaderen voor vragen en uitleg. Het bestuur van de BVS is daarvoor ook te benaderen.

SCIOS zal verder ingaan op haar gevoerde beleid en inzicht geven in de resultaten van de periodieke kennistoetsen en de manier waarop SCIOS omgaat met de energietransitie. Ook zal een toelichting worden gegeven op de nieuwe scope Scope 14 ‘Inspectie van verwarmingssystemen in gebouwen’. (EPBD III).

Kortom een kennissessie die je niet mag missen. 

 
Programma:
3de BVS-Kennissessie 2021  
Datum: Vrijdag 17 september 2021 9:00 - 10:00 uur
Locatie: Via MS-Teams  
Tijd: Onderwerp: 
9:00 Welkom, registratie en uitleg  
9:05 SCIOS:
Introductie
Wat is en doet SCIOS?
Wat is en doet BVS? 
Commissie van Deskundige
Resultaten Kennistoetsen
  Scopes en ontwikkelingen
EPBD-III 
Rondvraag 
9:55 Afsluiting
10:00 Einde  
 
Meer informatie en aanmelden? Info@bvscios.nl