BVScios

Image Header

Nieuws: ALV BVS en bezoek aan Hystock

Vrijdag, 29 Oktober 2021
hystock_52106f.png
In 2020 moesten we elkaar vanwege corona helaas vaak treffen via de digitale weg. En hoewel het digitaal ontmoeten en vergaderen voordelen biedt, waaronder minder reistijd, missen we met elkander de fysieke bijeenkomsten. Maar zoals het er nu uitziet kunnen we de komende Algemene Ledenvergadering van BVS gelukkig weer fysiek organiseren.
 
Het afgelopen jaar heeft het BVS-bestuur niet stil gezeten. Samenwerking met SCIOS, het organiseren van de PO/PI en EBI bijeenkomsten, de introductie van de BVS-kennissessies, het beantwoorden van vragen van de leden/inspecteurs en hun klanten, actualiseren van onze communicatie-uitingen zoals de website, zijn maar een aantal zaken waarover we de leden willen informeren. Ook zijn er op bestuurlijk niveau een aantal wijzingen, zoals het afscheid en aantreden van bestuursleden.
 
Deze keer is de ALV in combinatie met een bezoek aan het Hystock Pilot Project in Veendam. Voor het eerst in Nederland is een installatie opgezet waarbij op een schaal van 1 Megawatt (MW) ervaring wordt opgedaan met de omzetting van duurzaam opgewekte elektriciteit in waterstof. EnergyStock en Gasunie New Energy zijn hiervoor bij Aardgasbuffer Zuidwending een pilotproject opgestart. Grootschalige productie van groene waterstof is noodzakelijk om de klimaatdoelen van 2050 te halen. In Nederland wordt dit zogenoemde principe van power-to-gas nog nauwelijks toegepast.
 
Ook lid worden van BVS en interessante bijeenkomsten en bedrijfsbezoeken bijwonen? Neem contact op met het BVS-secretariaat via 030-6053344 of info@bvscios.nl